Dnes je

23. mája 2024
meniny má: Želmíra

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Chorus CANTILENA

Spevácky zbor vznikol v roku 2001 v mestskej časti Bratislava-Jarovce ako amatérske teleso zložené z nadšencov pre zborový spev. Podnet na jeho založenie dala operná speváčka Mgr. art. Andrea Dudášová, ktorá v začiatkoch pracovala so zborom najmä po hlasovej stránke. Od svojho vzniku sa zbor zameral na spev sakrálnej hudby. Spočiatku spieval unisono, najčastejšie so sprievodom hudobného nástroja, po čase začal sporadicky účinkovať aj na svätých omšiach v Kostole sv. Mikuláša v Jarovciach.

Od svojho vzniku prešiel zbor rôznymi zmenami či už v repertoári, alebo vo vedení. Od roku 2003 je umeleckým vedúcim a dirigentom Dr. Martin Puhovich, PhD., ktorý od začiatku svojho pôsobenia vedie zbor ku klasickému viachlasnému zborovému spevu a capella alebo s orchestrálnym sprievodom. Od roku 2004 je hlasovou pedagogičkou a sólistkou zboru Mgr. Mária Jendruchová, ktorá má bohaté spevácke skúsenosti nielen na domácej, ale aj zahraničnej scéne či už ako členka rôznych zborov, alebo ako sólistka. Od roku 2009 pôsobí ako korepetítorka zboru Mgr. art. Marieta Puhovichová, ArtD. Gro členskej základne speváckeho zboru v jeho začiatkoch tvorili výlučne obyvateľky Jaroviec, postupne však jeho rady rozšírili aj členovia z iných bratislavských mestských častí.

Zbor pravidelne účinkuje pri liturgických sláveniach nielen na domácej pôde, ale aj v iných regiónoch Slovenska a v zahraničí. V roku 2005 uskutočnil zbor v Mestskej knižnici v Bratislave pri príležitosti jej 105. výročia založenia svoj prvý verejný koncert určený pre odbornú verejnosť. S touto knižnicou aj naďalej spolupracuje pri uskutočňovaní pravidelných koncertov. Po dlhých prípravách sa v máji 2006 zbor po prvýkrát zúčastnil medzinárodnej zborovej súťaže Musica Sacra Bratislava. V konkurencii 23 zborov s viac ako 700 spevákmi z piatich krajín Európy sa spevácky zbor Chorus CANTILENA umiestnil v kategórii vokálne ansámble v bronzovom pásme. Od roku 2006 uskutočnil zbor aj niekoľko koncertov v zahraničí. V kláštore Marienkron cisterciánskeho rádu realizoval niekoľko celovečerných koncertov pre pozvaných hostí z celého Rakúska a galakoncert k 50. výročiu založenia kláštora. Taktiež v tomto kláštore mal zbor veľkú česť spievať pre Jeho Excelenciu Mons. Edmonda Farhata, apoštolského nuncia v Rakúsku. V rokoch 2006 a 2007 sa zbor zúčastnil Festivalu chorvátskeho zborového spevu v Jarovciach a v Devínskej Novej Vsi. V roku 2007 nahral v maďarskom Bezenye večerný koncert sakrálnej hudby, ktorý bol zo záznamu vysielaný v lokálnej televízii. Od roku 2009 pravidelne účinkuje v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri Lectio Divina a iných liturgických sláveniach, ktoré vedie bratislavský arcibiskup-metropolita. Od roku 2009 taktiež pravidelne vystupuje pri rôznych príležitostiach v Rakúsku v Bazilike Frauenkirchen. V roku 2010 navštívili členovia zboru Rím, kde mali možnosť spievať v Bazilike sv. Pavla za hradbami a v Bazilike sv. Kríža. V rokoch 2010 -- 2016 sa Chorus CANTILENA podieľal na spoluorganizovaní celobratislavských Hubertovských slávností v Katedrále sv. Martina, kde pripravil v rámci sv. omše kompletnú hudobnú produkciu.

Repertoár zboru tvoria skladby od najstarších čias renesancie až po súčasnosť. V repertoári nechýbajú ani úpravy ľudových piesní a rôzne žalmy či antifóny. Skladby prezentuje buď a capella, alebo so sprievodom organa, orchestra, či iných hudobných nástrojov. V súčasnosti dokončuje nahrávku ďalšieho štúdiového CD albumu. Pri príležitosti svojho 20. ročného jubilea uskutočnil zbor 12.09.2021 slávnostný koncert na Bratislavskom hrade.

Diskografia:
Chorus CANTILENA – 2006 (prierez repertoáru)
Chorus CANTILENA – Musica Sacra – live CD a DVD z Bezenye (MR) – 2007
Chorus CANTILENA – Canto di Gloria – 2007 (vianočné koledy a spirituály)
Chorus CANTILENA – Slávnostný koncert pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o MČ Bratislava-Jarovce, DVD, 2008
Chorus CANTILENA – Videoklip k piesni Sv. Mikuláš pre TV Lux – 2009
Chorus CANTILENA – Začíname spolu advent -- koncert v kostole Ducha Svätého v Devínskej Novej Vsi – DVD, 2010
Chorus CANTILENA – Bernard Herstek: Missa Liberorum in F – CD, 2020

Martin Puhovich, dirigent