Dnes je

20. júna 2024
meniny má: Valéria

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Ohlasovňa pobytu

Referát ohlasovne pobytu

Referát ohlasovne pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.


K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné predložiť:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
  • list vlastníctva (nie je možné predložiť informatívny výpis z katasterportálu), v prípade nájmu nájomnú zmluvu
  • súhlas vlastníka alebo všetkých vlastníkov bytu (domu), v prípade, že sa nemôžu dostaviť osobne, stačí predložiť notárom overený podpis o súhlas k prihláseniu na TP

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné predložiť:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
  • list vlastníctva (nie je možné predložiť informatívny výpis z katasterportálu)
  • k prihláseniu sa do ubytovne, internátu - súhlas ubytovacieho zariadenia
  • k prihláseniu sa na byt/dom - súhlas vlastníka alebo všetkých vlastníkov bytu, v prípade, že sa nemôžu dostaviť osobne, stačí predložiť notárom overený podpis na súhlas k prihláseniu na PP

V súlade s novelou zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch od 1. 1. 2008 k vydaniu prvého občianskeho preukazu, ak sa zároveň nemení aj trvalý pobyt, nie je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte vydané ohlasovňou pobytu (miestnym úradom). Žiadateľ, resp. zákonný zástupca požiada o vydanie prvého občianskeho preukazu priamo na oddelení dokladov OR PZ Bratislava V, Záporožská č. 8.

Poplatok za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte je 5 € (z. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, len ak občan požiada o vydanie potvrdenia). Dožiadania na adresu trvalého pobytu pre fyzické osoby je potrebné predložiť osobne.

Vydávanie občianskych preukazov

Občianske preukazy sa vydávajú na pracovisku dokladov Okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava V., Záporožská č. 8, úradne hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
08:00 - 17:00
08:00 - 15:00
08:00 - 14:00