Dnes je

20. apríla 2021
meniny má: Marcel

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Verejné obstarávania
(3.12.2020) Výzva na predloženie cenovej ponuky

Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00304603 vyhlásila výzvu na obstaranie dodávateľa projektovej dokumentácie pre zákazku s názvom:
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Prístavba Základnej školy Jarovce“.

Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu podľa zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk a príloh výzvy č. 1 až 5.

Lehota na predloženie cenovej ponuky je 21.12.2020 10:00 hod..
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky - aktualizácia (posun lehoty)
Prílohy č. 1 až 4 (pdf)
Prílohy č. 1 až 4 (doc)
Príloha č. 5 (pdf)
Príloha č. 5 (doc)

Odpoveď na otázky uchádzača zo dňa 16.12.2020