Dnes je

23. januára 2021
meniny má: Miloš

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy / úradná tabuľa

(22.01.2021) CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V JAROVCIACH

Milí Jarovčania,

aj v Jarovciach budete mať možnosť otestovať sa antigénovými testami počas najbližšieho víkendu. Pôjdeme bez poradovníka a bez objednávania. Tak vieme zabezpečiť maximálnu možnú rýchlosť a čo najviac vykonaných testov. Tu je niekoľko základných informácií, ktoré potrebujete vedieť:

1. PRÍĎTE PEŠO, pretože parkovanie bude možné len pri škole a miesta určite nebudú stačiť.
2. Testovanie bude prebiehať v týchto termínoch:
    22.1. piatok 14:30 - 20:00
    23.1. sobota 08:00 - 13:00, 14:00 – 20:00
    24.1. nedeľa 08:00 - 13:00, 14:00 – 20:00
3. Odporúčam, aby sa testovania zúčastnili len osoby od 10 do 65 rokov, ktoré nemôžu v období od 27. januára do 2. februára ostať doma.
4. V Jarovciach budeme mať zriadené dve odberové miesta. Obe v priestoroch kultúrneho domu (sála a bar) tak, ako to bolo počas jesenného testovania. Adresa je Jantárová 1, Bratislava.
5. Pre obe miesta bude jeden spoločný rad.
6. Prineste si občiansky preukaz. V prípade, že príde dieťa do 15 rokov, ktoré má dôvody na otestovanie, prinesie si kartičku poistenca.
7. Predpokladám miestami dážď a mrholenie, tak sa prosím dobre oblečte a vezmite si dáždnik.
8. Občania so zdravotným znevýhodnením (invalidný vozík, autizmus, ...) a tehotné ženy budú vybavení prednostne, stačí ak sa nahlásia dozorujúcim dobrovoľným hasičom, alebo inému členovi odberového tímu.
9. Odber s vyhodnotením by mal trvať 20 až 30 minút.
10. O výsledku testu dostanete doklad - certifikát.
11. Ak je to možné, príďte celá rodina naraz, pretože v takom prípade nemusíte dodržovať dvojmetrové rozostupy v rade.

Na záver jedna prosba. Nesnažte sa za každú cenu byť otestovaní v piatok a v sobotu. Budú zbytočne dlhé rady a v nedeľu bude prázdno. Stalo sa tak aj minule, keď sme v nedeľu podvečer uzavreli dve z troch miest, pretože nemali koho testovať.
Prosím o disciplínu a trpezlivosť.
Teší sa na vás náš viac ako 30 členný tím.

Ďakujem
Jozef Uhler, starosta

(22.01.2021) Úradné hodiny počas pandemických obmedzení

Vážení jarovčania,

miestny úrad Bratislava – Jarovce bude v termíne od 25.1.2021 do 7.2.2021 z dôvodu zhoršovania sa pandemickej situácie fungovať v obmedzenom režime nasledovne:

25.01. Pondelok
27.01. Streda

01.02. Pondelok
03.02. Streda

09:00 - 12:00
08:00 - 12:00

09:00 - 12:00
08:00 - 12:00

Ďakujeme za pochopenie. V prípade, že potrebujete vyriešiť neodkladnú záležitosť, dohodnite sa s nami telefonicky na inom termíne.


(22.12.2020) OZNAM

Oznam Urbárskej spoločnosti(3.12.2020) Osvetlenie futbalového ihriska

Sme veľmi radi, že Jarovce sa môžu pochváliť ďalším úspešným projektom, a na futbalovom ihrisku máme nové osvetlenie hlavnej trávnatej plochy. Tento projekt sa podarilo zrealizovať za výraznej finančnej pomoci hlavného mesta, v rámci grantového programu ŠPORT a VZDELÁVANIE – Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.

Osvetlenie hlavnej trávnatej plochy výrazne predĺži čas, kedy je možné na tomto ihrisku športovať. Pomôže to pri organizovaní tréningov našich futbalových družstiev, nakoľko okrem A mužstva máme viac ako 140 detí, ktoré pravidelne športujú a trávia svoj voľný čas pri zmysluplnej aktivite. Veľmi sa tešíme veľkému a stále narastajúcemu záujmu (najmä detí) o šport a veríme, že týmto ho budeme vedieť uspokojiť. Šport všeobecne, a najmä športovanie v mladom veku, je významným prínosom pre celú našu komunitu a spoločnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave projektu zúčastnili, za pomoc a podporu – Hlavnému mestu, Miestnemu úradu, TJ Jarovce.


(3.12.2020) Výzva na predloženie cenovej ponuky

Mestská časť Bratislava - Jarovce, Palmová 1, 851 01 Bratislava, IČO: 00304603 vyhlásila výzvu na obstaranie dodávateľa projektovej dokumentácie pre zákazku s názvom:
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Prístavba Základnej školy Jarovce“.

Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu podľa zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk a príloh výzvy č. 1 až 5.

Lehota na predloženie cenovej ponuky je 21.12.2020 10:00 hod..
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky - aktualizácia (posun lehoty)
Prílohy č. 1 až 4 (pdf)
Prílohy č. 1 až 4 (doc)
Príloha č. 5 (pdf)
Príloha č. 5 (doc)

Odpoveď na otázky uchádzača zo dňa 16.12.2020


(3.12.2020) Územné rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby INS_FTTH_Jarovce - optická sieť Slovak telekom


(18.11.2020) Územný plán

Územný plán zóny Jarovce Sever – rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


(16.11.2020) STOJISKO KONTAJNEROV

Z dôvodu štátneho sviatku bude v utorok 17.11. stojisko kontajnerov uzavreté.


(12.11.2020) NOVÁ MŠ

Pre veľký záujem zverejňujeme vizualizáciu plánovanej novej materskej školy.
Nová materská škola - vizualizácia(3.11.2020) AKO SA VÁM BÝVA A ČO VÁM CHÝBA?

Milí Jarovčania,

mestská časť Bratislava – Jarovce pripravuje plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre roky 2021- 2027. Aby sme rozvoj Jaroviec naplánovali čo najlepšie, potrebujeme poznať vaše názory a potreby.
Preto vás prosím, aby ste venovali tri minútky vášho času na vyplnenie anonymného dotazníka. Na základe vašich názorov budeme vedieť naplánovať veci, ktoré prispejú kvalite života v Jarovciach.
Veľmi pekne vám za to ďakujem
starosta

Dotazník pre obyvateľov
Dotazník pre podnikateľov(2.11.2020) VSTUP NA ÚRAD

Pre vstup na miestny úrad Bratislava – Jarovce je potrebné preukázať sa certifikátom COVID-19 s negatívnym výsledkom

V súvislosti s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa bude vstup na Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Jarovce umožnený iba v prípade, ak sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, prípadne ak sa osoba preukáže, že podlieha niektorej z ďalších výnimiek, na ktoré sa obmedzenie v zmysle vyhlášky nevzťahuje.Nezáväzné budovanie prípojok optickej siete Slovak Telekom

Do schránok ste dostali tlačivo od Slovak Telekomu, kde môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. Ak ste ho nedostali, dostanete ho znova v najbližších týždňoch. Nájdete ho aj na našej internetovej stránke tu.
Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na miestny úrad alebo zašlite zoskenované e-mailom na adresu viktor.nogli@gmail.com. V prípade otázok je kontaktnou osobou Viktor Nógli 0904034815.

Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.