Dnes je

21. júla 2024
meniny má: Daniel

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD BRATISLAVA-JAROVCE

Farár: ThDr. Alexander Knorr, PhD.

tel.: 0903 999 617
e-mail: ba-jarovce@ba.ecclesia.sk

Adresa:
Mandľová 90
851 10 Bratislava - Jarovce

KOSTOL S V. MIKULÁŠA V JAROVCIACH

Rímskokatolícky farský kostol pochádza z r. 1764 - 1765. Na jeho výstavbu prispel vtedajší patrón gróf Eszterházy, miestni farníci, ako aj duchovný správca farár František Pauhof. Vežu jednoloďového neskorobarokového kostola sv. Mikuláša počas druhej svetovej vojny ustupujúce nemecké vojská dňa 3. 4. 1945 vyhodili do povetria, na čo starší farníci s bolesťou spomínajú.

Hlavný oltár sv. Mikuláša, ako aj bočné oltáre Panny Márie a Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Po stranách hlavného oltára sú dve drevenné plastiky - plastika Madony a plastika Ecce-homo. Pozornosť si zasluhuje kamenná krstiteľnica z 18. storočia.