Dnes je

21. novembera 2018
meniny má: Elvíra

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Komisie pri miestnom zastupiteľstve

Komisia finančná, podnikateľských aktivít a správy majetku

predseda: Marcela Škodlerová
poslanci: Milan Husár, Peter Malý, Jozef Uhler
neposlanci: Martina Komendová, Jana Vrbová

Komisia kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva

predseda: Juraj Hradský
poslanci: Juraj Hegyi, Marcela Škodlerová
neposlanci: Alica Pauhofová, Adriana Tesáková, Soňa Vašíčková, Terézia Wolfová

Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

predseda: Richard Szabó
poslanec: Juraj Hegyi, Milan Husár, Peter Malý, Jozef Uhler
neposlanci: Michal Czafík, Ladislav Filo, Zuzana Meszárošová, Marián Wolf, Pavol Židek, Štefan Židek
Zápisnice z rokovaní komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti

predseda: Jozef Uhler
poslanci: Milan Husár, Peter Malý