Dnes je

29. júna 2022
meniny má: Peter a Pavol, Petra

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Komisie pri miestnom zastupiteľstve

Komisia finančná, podnikateľských aktivít a správy majetku

predseda: Zuzana Kotvasová
poslanci: Milan Husár, Marcela Škodlerová, Richard Szabó
neposlanci: Lucia Kürtiová, Petra Grofič

Komisia kultúry, voľného času, vzdelávania, mládeže, športu, sociálnych vecí a zdravotníctva

predseda: Marcela Škodlerová
poslanci: Denis Németh, Michal Czafík, Zuzana Kotvasová, Milan Husár, Richard Szabó, Andrej Klapka
neposlanci: Monika Plankenauerová, Mária Szabóová, Martina Komendová, Alica Pauhofová, Milan Šimek, Juraj Hradský

Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

predseda: Richard Szabó
poslanec: Michal Czafík, Milan Husár, Andrej Klapka
neposlanci: Ladislav Filo, Marián Wolf, Pavol Židek, Štefan Židek, Zuzana Meszárosová
Zápisnice z rokovaní komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestskej časti

predseda: Andrej Klapka
poslanci: Denis Németh, Milan Husár
Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov