Dnes je

27. júla 2016
meniny má: Božena

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy(13.7.2016) HĽADÁME NOVÝCH OSOBNÝCH ASISTENTOV!

Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak potrebujete poradiť, zavolajte! Sídlime v bezbariérových priestoroch, môžete nás navštíviť. Naši poradcovia sú odborne vyškolení.
Hľadáme ľudí, ktorí za finančnú odmenu, 2,76 € chcú pomáhať ľuďom s postihnutím. Ak máte voľný čas ráno, poobede, večer, prípadne v niektorý deň cez víkend, kedy by ste mohli niekomu pomôcť, ozvite sa nám. Vysvetlíme Vám, čo takáto práca - pomoc vyžaduje.
Obráťte sa na nás aj v prípade, ak osobných asistentov iba hľadáte, alebo potrebujete inú pomoc v oblasti sociálneho poradenstva, kompenzácií svojho zdravotného postihnutia.
Tiež prevádzkujeme požičovňu kompenzačných pomôcok, najmä mechanických vozíkov.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie
Vrútocká 8, 821 04 Bratislava 2, tel.č.: 4341 1686, 0948 529 976
e-mail: asistencia@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk
Ďalšie informácie Vám radi poskytneme osobne, telefonicky alebo mailom.(21.6.2016) Ponuka práce DPB

Ponuka práce pre VODIČOV MHD (VODIČOV AUTOBUSOV A TROLEJBUSOV) v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.(6.6.2016) OZNAM

Dňa 10.6.2016 bude Miestny úrad Bratislava - Jarovce z technických príčin zatvorený.
(3.5.2016) Pripravované VZN

Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č.6 z r. 2012 o miestnych daniach a poplatkoch
Návrh VZN, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode, čas prevádzky služieb, čas výstavby, rekonštrukcie stavieb a bytov, o ochrane obyvateľov pred hlukom a vibráciami a o udržiavní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Jarovce

(25.4.2016) Komunitný plán sociálnych služieb

Vážení obyvatelia mestskej časti Jarovce!
Poskytnite svojimi názormi a nápadmi zástupcom samosprávy cennú spätnú väzbu, pričom Vaše odpovede budú slúžiť ako podklad pre vytvorenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020. Zapojením sa do dotazníkového prieskumu zlepšíte povedomie samosprávy o problémoch a víziách občanov v sociálnej oblasti a prispejete k tvorbe krajšej budúcnosti našej mestskej časti.
Za vypracovanie dotazníka Vám veľmi pekne ďakujeme!

dotazník pre obyvateľov
dotazník pre organizácie


(21.3.2016) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Fyzická osoba - Chotárna ul.


(11.3.2016) OZNÁMENIE v zmysle § 82 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z.

V zmysle § 82 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. je orgán ochrany prírody povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
ČAS a.s.


(28.01.2016) Zmena úradných hodín KDI Bratislava

Zmena úradných hodín KDI Bratislava z dôvodu sťahovania do klientskeho centra
Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že v utorok 26. januára v čase od 7:30 do 15:00 bude na Krajskom dopravnom inšpektoráte Bratislava na Kopčianskej náhradný stránkový deň miesto štvrtka. Krajský dopravný inšpektorát nebude z dôvodu sťahovania do nových priestorov fungovať pre verejnosť vo štvrtok 28. januára a v piatok 29. januára. Od pondelka 1. februára bude poskytovať služby občanom už v novom Klientskom centre pri Okresnom úrade Bratislava na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA.

Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Upozorňujeme občanov, že do nových priestorov sa presťahujú z pôvodných adries viaceré štátne úrady, ako napríklad:
Krajský dopravný inšpektorát Bratislava (z doterajšej adresy na Kopčianskej)
odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava (z doterajšej adresy na Staromestskej)
oddelenia dokladov v okrese Bratislava I a v okrese Bratislava III (z doterajších adries na Sasinkovej a Vajnorskej)
(viac info)


Opatrenie na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU v BRATISLAVE


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.