Dnes je

23. októbera 2016
meniny má: Alojzia

Prevencia kriminality

Projekt prevencie kriminality

Čo nás čaká
Užitočné info

Hlásenie porúch verejného osvetlenia: telefonicky na čísle 02/63810151 alebo cez web tu.

Aktuality / oznamy


(14.9.2016) POZVÁNKA

piatok 16.9.2016 - Prezentácia CD pri príležitosti 25. výročia založenia MJD
sobota 17.9.2016 - 3. Festival podunajskej kultúry
nedeľa 18.9.2016 - Chorvátsky deň - 14. Festival zborov(12.9.2016) Bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia

Pripravte sa na dopravné obmedzenia v piatok, 16.septembra
Dňa 16.9.2016 sa v Bratislave bude konať Summit premiérov vlád a prezidentov členských krajín EÚ. Ministerstvo vnútra ako aj ostatné súčinnostné bezpečnostné zložky nastavili bezpečnostné opatrenia podľa navrhnutého programu a organizácie hnutia, ktorý je aj za asistencie zahraničných zložiek – odboru protokolu Generálneho sekretariátu Rady EÚ.
(viac informácií)(2.9.2016) PONUKA ZAMESTNANIA

Mestská časť Bratislava- Jarovce so sídlom ul. Palmová 1, 851 10 Bratislava prijme do pracovného pomeru na dobu neurčitú zamestnanca na pracovnú pozíciu Referent rozpočtu a správy majetku.

1. Kvalifikačné a odborné predpoklady uchádzača o zamestnanie:
Vzdelanie: minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou, ekonomického smeru
Prax v odbore: minimálne 5 rokov praxe v rozpočtových a príspevkových organizáciách , prax v samospráve vítaná
Odborné znalosti súvisiacej legislatívy:
- zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
- zákon č.399/1990 Zb. o obecnom zriadení
- zákon č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
- zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí
Iné predpoklady
- vodičský preukaz skupiny B vítaný
- znalosť práce s počítačom v prostredí Microsoft Excel, Word, Windows, Outlook, internet,
- prax so spracovaním ekonomických modulov v prostredí KORWIN vítaná

2. Platové zaradenie: dohodou v zmysle:
- zákon č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme
- zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme
- Nariadenie vlády SR č.341/2004 Z.z. (katalógy pracovných činností)
- Nariadenie vlády SR č.441/2013 Z.z. (stupnice platových taríf)
- Zákon č.311/2001 Z.z (Zákonníka práce)

3. Nástup do zamestnania: dohodou najneskôr 1.10.2016

4. Uzávierka prihlášok uchádzačov o zamestnanie: dňa 20.09.2016 v podateľni miestneho úradu v sídle zamestnávateľa

5. Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Mráz, prednosta úradu e-mail: prednosta©jarovce.sk

Ing. Pavel Škodler
starosta mestskej časti v.r.(30.8.2016) VYJADRENIE UČASTNÍKA KONANIA K ODVOLANIU

Vyjadrenie účastníka konania k odvolaniu - UKSP 435_O-TX6_2016-Tn-2(12.8.2016) Inzerát

Ponuka pracovných miest v IKEA
Pracovník bistra a reštaurácie
Kuchár
Pomocná sila v reštaurácii(8.8.2016) Inzerát

Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava

prijme kuchára – kuchárku

Miesto výkonu práce: SOŠ polygrafická, Račianska 190
Termín nástupu: ihneď
Rozsah úväzku: 100 %
Požiadavky na uchádzača: výučný list, zdravotný preukaz
Žiadosti o prijatie zasielajte na adresu: skola@polygraficka.sk
alebo poštou na adresu: Račianska 190, 835 26 Bratislava
Kontaktná osoba: Alžbeta Plaskurová, tel. 02/4920 9220

Ponúkame možnosť ubytovanie v našom školskom internáte.


(3.8.2016) OZNAM

MUDr. Rozembergová oznamuje, že nebude ordinovať od 8.8.2016 do 21.8.2016 z dôvodu čerpania dovolenky, zastupuje MUDr. Fajtová v Rusovciach, objednáva sa na t.č. 0949747656.(13.7.2016) HĽADÁME NOVÝCH OSOBNÝCH ASISTENTOV!

Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak potrebujete poradiť, zavolajte! Sídlime v bezbariérových priestoroch, môžete nás navštíviť. Naši poradcovia sú odborne vyškolení.
Hľadáme ľudí, ktorí za finančnú odmenu, 2,76 € chcú pomáhať ľuďom s postihnutím. Ak máte voľný čas ráno, poobede, večer, prípadne v niektorý deň cez víkend, kedy by ste mohli niekomu pomôcť, ozvite sa nám. Vysvetlíme Vám, čo takáto práca - pomoc vyžaduje.
Obráťte sa na nás aj v prípade, ak osobných asistentov iba hľadáte, alebo potrebujete inú pomoc v oblasti sociálneho poradenstva, kompenzácií svojho zdravotného postihnutia.
Tiež prevádzkujeme požičovňu kompenzačných pomôcok, najmä mechanických vozíkov.
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asistencie
Vrútocká 8, 821 04 Bratislava 2, tel.č.: 4341 1686, 0948 529 976
e-mail: asistencia@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk
Ďalšie informácie Vám radi poskytneme osobne, telefonicky alebo mailom.(21.6.2016) Ponuka práce DPB

Ponuka práce pre VODIČOV MHD (VODIČOV AUTOBUSOV A TROLEJBUSOV) v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.(28.01.2016) Zmena úradných hodín KDI Bratislava

Zmena úradných hodín KDI Bratislava z dôvodu sťahovania do klientskeho centra
Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že v utorok 26. januára v čase od 7:30 do 15:00 bude na Krajskom dopravnom inšpektoráte Bratislava na Kopčianskej náhradný stránkový deň miesto štvrtka. Krajský dopravný inšpektorát nebude z dôvodu sťahovania do nových priestorov fungovať pre verejnosť vo štvrtok 28. januára a v piatok 29. januára. Od pondelka 1. februára bude poskytovať služby občanom už v novom Klientskom centre pri Okresnom úrade Bratislava na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA.

Od pondelka 1. februára 2016 začne fungovať v Bratislave v skúšobnej prevádzke moderné klientske centrum štátnej správy. Sídliť bude na Tomášikovej 46 v budove známej ako stará IKEA. Upozorňujeme občanov, že do nových priestorov sa presťahujú z pôvodných adries viaceré štátne úrady, ako napríklad:
Krajský dopravný inšpektorát Bratislava (z doterajšej adresy na Kopčianskej)
odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Bratislava (z doterajšej adresy na Staromestskej)
oddelenia dokladov v okrese Bratislava I a v okrese Bratislava III (z doterajších adries na Sasinkovej a Vajnorskej)
(viac info)


Opatrenie na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU v BRATISLAVE


Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt sa bude realizovať v partnerstve s mestskými časťami a hlavným mestom SR Bratislava. Viac informácií.